card
/

Бүтээгдэхүүний төрлүүд

Мэс заслын шинэ технологи

Мэс заслын шинэ технологи

Чих, хамар, хоолойн эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд

Чих, хамар, хоолойн эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд

Хоол боловсруулах замын ажилбарын бүтээгдэхүүнүүд

Хоол боловсруулах замын ажилбарын бүтээгдэхүүнүүд

Зүрх судасны мэс заслын, хэм алдагдалтын эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд

Зүрх судасны мэс заслын, хэм алдагдалтын эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд

Нэгдсэн ариутгалын тасгийн тоног төхөөрөмж

Нэгдсэн ариутгалын тасгийн тоног төхөөрөмж

Гоо сайхны мэс заслын бүтээгдэхүүнүүд

Гоо сайхны мэс заслын бүтээгдэхүүнүүд

Лабораторийн тоног төхөөрөмж

Лабораторийн тоног төхөөрөмж

Дурангийн мэс заслын бүтээгдэхүүнүүд

Дурангийн мэс заслын бүтээгдэхүүнүүд

Оношилгооны урвалж

Оношилгооны урвалж

Урологийн бүтээгдэхүүнүүд

Урологийн бүтээгдэхүүнүүд

Мэс заслын багаж

Мэс заслын багаж

Бидний тухай

Certified ISO 9001 Quality Management System

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Бид харилцагч, хэрэглэгчийнхээ хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэж, түүнийг давуулан биелүүлэхийг эрмэлзэж ажиллана.

  • Эх орныхоо эрүүл мэндийн салбарт дэлхийд нотлогдсон, хүлээн зөвшөөрөгдсөн, дэвшилтэт технологийг нийлүүлнэ.
  • Олон улсын болон үндэсний стандартуудыг мөрдөн, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулж, хууль болон зохицуулалтын шаардлагад нийцэж, ажиллах нь бидний хүлээсэн үүрэг байна.
  • Хэрэглэгчтэй байнгын эргэх холбоотой байж, найдвартай түнш, итгэлтэй хамтрагч нь болж, асуудлыг нь хамтран шийдвэрлэгч байх нь бидний чин сэтгэл байна.
  • Ажилтнуудынхаа олон янзын ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлдэг, ёс зүйтэй, шударга аж ахуйн нэгж байх нь бидний бизнесийн суурь байна.

 "Батлагдсан чанар итгэлтэй түншлэл"

Бидний тухай

Хүсэлт илгээх